Informatie voor onze patiënten

Algemene zaken

Uw rechten en plichten
De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de ‘modelregeling fysiotherapeut-patiënt’ van het KNGF en Patiëntenfederatie Nederland.

Uw privacy
Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) leggen we uw persoonlijke gegevens vast in ons computersysteem. Op alle gegevens is het privacyreglement van toepassing.

Klachtenregeling
Wij zijn uiteraard benieuwd naar uw ervaringen met onze praktijk. Heeft u op- en/of aanmerkingen dan horen wij dit uiteraard graag. Ook kunt u een waardering over ons achterlaten op Zorgkaart Nederland.

Onze praktijk neemt deel aan de klachtenregeling die door het KNGF is opgesteld. Hieronder valt ook de klachtenregeling Wkkgz van de Rijksoverheid. In de praktijk vindt u een folder waarin u hierover meer informatie leest.

Via de volgende link vindt u onder andere meer informatie over behandelingen, klachten en kwaliteitsnormen binnen de fysiotherapie: www.defysiotherapeut.com

Tarieven
Fysio Woerden hanteert de tarieven die zijn opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. 

Niet verzekerd?
Bent u niet verzekerd, dan krijgt u van ons een nota die u direct dient te voldoen. De bedragen van de behandeling vindt u terug in onderstaand document.