Informatie voor onze patiënten

Op hoeveel fysiobehandelingen heb ik met mijn zorgverzekering recht? Wat zijn mijn rechten en plichten als patiënt? En waar kan ik met mijn klacht terecht?’ Op al deze vragen vindt u het antwoord op deze pagina.

Algemene zaken

Uw rechten en plichten
De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de 'modelregeling fysiotherapeut-patiënt' van het KNGF en NPCF.

Uw privacy
Conform de Wet Persoons Registratie (WPR) leggen we uw persoonlijke gegevens vast in ons computersysteem. Op alle gegevens is het privacyreglement van toepassing.

Klachtenregeling

Wij zijn uiteraard benieuwd naar uw ervaringen met onze praktijk. Heeft u op- en/of aanmerkingen dan horen wij dit uiteraard graag.

Onze praktijk neemt deel aan de klachtenregeling die door het KNGF is opgesteld. Hieronder valt ook de klachtenregeling Wkkgz van de Rijksoverheid. In de praktijk vindt u een folder waarin u hierover meer informatie leest.

Via de volgende link vindt u onder andere meer informatie over behandelingen, klachten en kwaliteitsnormen binnen de fysiotherapie: www.defysiotherapeut.com

Tarieven

Fysiotherapie Leidsestraatweg Woerden hanteert de tarieven die zijn opgesteld door het COTG (Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg).

Betalingsvoorwaarden
De betalingsvoorwaarden zijn voorgelegd bij de arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 646/88.

Niet verzekerd?
Bent u niet verzekerd, dan krijgt u van ons een nota die u direct dient te voldoen. De bedragen van de behandeling vindt u terug in onderstaand document.