Specialist in de begeleiding van parkinsonpatiënten

De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening die veel invloed heeft op het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Lopen, aankleden, praten en eten zijn voorbeelden van activiteiten waarmee parkinsonpatiënten moeite ervaren. Doordat de problemen per patiënt verschillend kunnen zijn, zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling. Deskundigheid en een goede afstemming van de behandelingen zijn essentieel.

Behandeling door een ParkinsonNet-zorgverlener

Fysio Woerden is lid van ParkinsonNet. Uitsluitend zorgverleners die speciaal geschoold zijn in het behandelen van parkinsonpatiënten en patiënten met op deze ziekte lijkende aandoeningen, zoals MRSA en parkinsonisme, zijn aangesloten bij ParkinsonNet.

De aangesloten zorgverleners werken nauw samen. Ook met parkinsonverpleegkundigen en neurologen in de regio. Hierdoor zijn de behandelingen deskundig en zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd. Doordat ParkinsonNet-zorgverleners tevens patiënten aan huis behandelen, is een goede behandeling in de buurt mogelijk.

Voor meer informatie over ParkinsonNet en de behandeling van parkinsonpatiënten neemt u contact op met fysiotherapeut Timon Pels.